98 98 01 88 |  ms@sejlstrup.dk | man. - tors. 7.00 - 15.30 | fre. 7.00 - 14.30 | lør. 9.00 - 12.00

Jordhotel

Jordhotel på Vrå Mørtelværk

Her kan vi tilbyde at:

  • modtage lettere forurenet jord som f.eks. byjord, vejjord og jord fra arealer som er kortlagte efter jordforureningsloven.

  • kartere og sortere jorden og at udtage de nødvendige jordprøver til analyse.

  • yde dig rådgivning i forbindelse med jordflytninger og anmelde det til myndighederne med de påkrævede bilag.

  • modtage jorden til midlertidig opbevaring og til evt. bortskaffelse.

    For yderligere oplysninger kontakt Vrå Mørtelværk på tlf. 98 98 01 88.